BRF SLADDEN 5&6

INFORMATION

Information till boende BRF Sladden 5&6

Här har vi sammanställt regler och rutiner för gemensamma utrymmen för att underlätta för alla och öka trivseln. Till dig som är nyinflyttad säger vi också förstås hjärtligt välkommen!

Har du förslag eller synpunkter på denna information så tar vi i styrelsen gärna emot dessa genom en lapp i brevlådan eller via e-post: styrelsen@sladden.se

Mer information finns på:


FAQ för mäklare hittar du här

Att tänka på som boende på Klövervägen 3 & 5:
För allas trivsel vill vi börja med att påpeka några viktiga saker. Som bekant har vi alla olika tider. En del börjar jobba några timmar efter midnatt, andra kan sova en bit in på förmiddagen. Detta gäller vardag som helg. Så länge vi bor tillsammans i vår förening måste vi ta hänsyn till detta faktum och göra det till ett så trevligt hus som möjligt att bo i, för alla! Tänk framförallt på att inte dammsuga, spela hög musik eller för annat oväsen på udda tider, dvs framför allt mellan kl 22.00 och 08.00. Respektera även övrig info som står här, t ex avsnittet om grovsopor och tvättstugan.

Bostadsrättsförening
Att bo i en bostadsrättsförening skiljer sig från att bo i en hyresrätt i och med att medlemmarna behöver upprätta en styrelse bl a. Man är även skyldig att t.ex. inte orsaka störningar för sina grannar och följa lagar och föreningens stadgar. Annars kan man i särskilda fall få sin bostadsrätt uppsagd och tvingas flytta. Man är också skyldig att inhämta styrelsens tillstånd före större ingrepp i fastigheten. Man ”äger” således inte sin del av fastigheten, utan innehar enbart rätt att vara medlem i bostadsrättsföreningen.

Bredband
Föreningens bredband levereras av Stockholms Stadsnät, https://www.stockholmsstadsnat.se
Telefon: 08-501 220 10
E-post: kundtjanst@stosn.se

Cykelförråd
Finns beläget till vänster om entrén till 3:an. Man använder sin lägenhetsnyckel för att komma in i förrådet. Kontakta styrelsen om din lägenhetsnyckel inte passar i låset. Det beror i så fall på att tidigare lägenhetsinnehavare bytt lås utan kontakt med styrelsen.

Drift/Underhåll
Den tekniska förvaltningen bedrivs av Alova.
Felanmälan görs genom att gå till https://felanmalan.alova.se/ och logga in/skapa ett konto. Alternativt kan man ringa kundtjänst  08-749 27 00  vardagar 08.00-16.00.

Vid akuta problem utanför kontorstid ringer man Securitas, 08-657 77 22. Ring endast om felet är akut – d.v.s. fara för personskada eller skada på fastigheten. Om felet inte är akut och Securitas gör en utryckning kommer du att debiteras.

Gemensamhetsutrymmen – Bastu
Bastun är belägen i källaren i 3:an. Bokning sker via appen PHM Digital (förr kallad Realnode) eller på denna sida https://app.realnode.se/. Den som nyttjat lokalerna ansvarar för att det blir städat och iordningställt efteråt. Man använder sin lägenhetsnyckel för att komma in i rummen. Kontakta styrelsen om din lägenhetsnyckel inte passar i låset. Det beror i så fall på att tidigare lägenhetsinnehavare bytt lås utan kontakt med styrelsen.

Grillning
Grillning hänvisas till uteplatsen på framsidan med hänsyn till brandrisk och andra boende. Föreningen har en grill som du som medlem kan låna. Den förvaras i utrymmet mellan tvättstugan och torkrummet.

Grovsopor
Föreningen har inget grovsoprum varför du själv ansvarar för att dina grovsopor slängs.  Möbler, e-artiklar och färg som exempel måste man alltså SJÄLV FRAKTA BORT, se på kommunens hemsida www.solna.se under kommunal service, avfall och återvinning.

Hushållsopor
Hushållssopor slängs i soptunnorna som är placerade på gården – OBS! Grovsopor, kartonger mm får ej slängas i dessa behållare, för bortforslande av övriga sopor hänvisas till kommunens miljöstationer – närmaste miljöstation finns på Södra Långgatan bakom Hagalundsskolan.

Jourhavande fastighetsskötare
Vid akuta problem med fastigheten, kontakta Securitas Jourmontör på tel: 08-657 77 22. Okynnesanmälningar till Jourmontör leder till att den aktuella medlemmen får stå för avgiften (ca 2000 kronor), oavsett om det är medlemmen eller en andra-handshyresgäst som gjort anmälan.

Kabel-TV
Föreningens kabel-TV levereras av Tele2 (förut Comhem).
https://www.tele2.se/kundservice

Uppdaterad: 2024-05-14